Unique Beverage System

Vilken juicemaskin ska man välja till ett hotell, en lunchrestaurang eller en konferensanläggning?

Att välja rätt juicemaskin för hotell, lunchrestauranger och konferensanläggningar påverkar verksamhetens servicenivå och kundnöjdhet. Alla verksamheter har olika behov till exempel på grund av varierande antal gäster, vilken variation man vill tillhandahålla och vilka krav som ställs på effektivitet och drift.

Här sammanfattar vi olika faktorer att beakta vid val av juicemaskiner som serverar juice från koncentrat (FC) och inte från koncentrat (NFC) med hänsyn till kapacitet, effektivitet samt rengörings- och underhållsbehov.

Faktorer att tänka på vid val av juicemaskin

Den första övervägningen bör vara maskinens kapacitet och effektivitet, vilket bestäms av antalet gäster som anläggningen vanligtvis serverar. Till exempel skulle en maskin som snabbt kan servera en stor volym juice vara idealisk för ett hektiskt hotell.

En annan viktig faktor är maskinens mångsidighet. En maskin som kan servera flera drycker samtidigt erbjuder ett större urval för gästerna, vilket förbättrar kundupplevelsen.

Rengörings- och underhållsbehovet måste också beaktas för att säkerställa maskinens livslängd och hygien. Observera att vi på Unique Beverage utför kostnadsfri service på våra juicemaskiner över hela Sverige!

Kapacitetskrav för olika inställningar

Kapaciteten hos en juicemaskin är en viktig faktor oavsett om det är ett stort hotell, ett mindre pensionat, en lunchrestaurang eller en konferensanläggning. Antalet gäster kan variera mycket, men man behöver även beakta hur många gäster som ska serveras åt gången.

Ett hotell som ofta serverar hundratals gäster per dag, inte minst till frukost, kräver en juicemaskin med hög kapacitet som kan tillhandahålla juice kontinuerligt.

Däremot kan det för en lunchrestaurang som serverar ett mindre antal gäster räcka med en juicemaskin med medelhög kapacitet.

För en konferensanläggning där användningen kan vara sporadisk, men i stora volymer, skulle en juicemaskin med hög kapacitet och snabb påfyllningskapacitet vara lämplig.

Att välja en maskin med rätt kapacitet för er verksamhet säkerställer inte bara oavbruten service utan ökar också maskinens livslängd, effektivitet och kundnöjdhet.

Effektivitet och hastighet för juicemaskiner

Inom hotellbranschen är effektiviteten och hastigheten viktig för att säkerställa smidig service och kundnöjdhet.

(En maskins effektivitet definieras av dess förmåga att extrahera maximal mängd juice på kortast möjliga tid, vilket minskar slöseri och ökar lönsamheten).

Hastigheten mäts å andra sidan av maskinens kapacitet att producera en fast mängd juice per tidsenhet. Högpresterande maskiner är nödvändiga för verksamheter med ett stort antal gäster för att undvika köbildning, missnöjda gäster och onödigt spring fram och tillbaka för personalen.

För mycket små verksamheter kanske en juicemaskin inte ens behövs, eller ersätts med en så kallad dispenser.

Överväganden kring rengöring och underhåll

En annan viktig faktor vid val av juicemaskin är enkelheten i rengöring och underhåll. Maskiner med komplexa komponenter kan vara svårare att rengöra, vilket leder till ökade arbetskraftskostnader och potentiella driftstopp.

Komplexa juicemaskiner behöver även regelbundet underhåll och service, men det tar vi hand om åt våra kunder. Vi utför kostnadsfri service på våra juicemaskiner över hela Sverige! Kom ihåg att en väl underhållen maskin är mer effektiv, hygienisk och håller längre.

Val av juicemaskin för många eller få gäster

För större antal gäster är maskiner med hög kapacitet och multi-dryckesfunktioner att föredra. De möjliggör samtidig servering av olika juicer och drycker, vilket ökar servicenivån och underlättar personalens arbete.

För mindre verksamheter kan den typen av maskiner dock vara ett överdrivet val. I sådana fall kan en kompakt juicemaskin för enstaka portioner vara mer kostnadseffektiv och platsbesparande. Den skulle ge tillräcklig service samtidigt som den är väldigt enkel att rengöra. 

Fördelar med juicemaskiner som serverar flera drycker

Juicemaskiner som kan servera flera drycker samtidigt är ofta populärt bland gäster. De ökar även effektiviteten för verksamheter som har ett stort antal gäster eller många gäster under en kortare period, till exempel under lunchen. Dessutom kan de spara utrymme om de är så kallade ”under the counter” maskiner eller ”table top dispenser” där juicen placeras under bänkytan och serveras via kranar ovanför bänkytan.

Sammanfattning och mer information

De tre viktigaste faktorerna vid val av juicemaskin till er verksamhet är;

  • Möjlighet att servera flera olika drycker
  • Kapacitet för ett varierande antal gäster
  • Enkelheten i rengöring och underhåll

Kontakt

Kontakta oss för mer information eller rådgivning kring vilken juicemaskin som passar bäst för just er verksamhet. Här kan du även läsa mer om några av våra juicemaskiner.

När kvaliteten är högre än priset.
Vi levererar inom två dagar om du beställer före kl 12.00.