Unique Beverage System

Top Juicer

Top juicer, iPad maskin, under the counter eller table top juice dispenser. Kärt barn har många namn. Den här juicemaskinen är mycket populär och sparar plats på serveringsytor i offentliga miljöer genom att den största delen av juicemaskinen placeras under bänkytan. Top juicern är anpassad för stora mängder dryck i bag-in-box och kan servera tre olika drycker samt vatten. Top juicern kan även servera kolsyrat vatten, vilket blir en kostnadsbesparing då man slipper ha en separat dispenser för kolsyrat vatten.

Juicemaskinen kan servera upp till 430 glas utan att man behöver byta ut bag-in-boxen, vilket gör maskinen lämplig för stora grupper, till exempel hotellfrukosten, kontor, mäss- och konferenslokaler eller kontor.

Juicemaskinen är kompletterad med en iPad för val av dryck och man kan naturligtvis ställa in mängden dryck per glas eller karaff.

Rengöring utförs manuellt eftersom en automatisk rengöring inte är optimalt om det till exempel sker mitt i rusningen till hotellfrukosten.

Installation av Top Juicer

Vi installerar juicemaskinen åt er!

Juicemaskinen placeras i närheten av vatten, avlopp och el med tillägg av ventilation, droppbricka i bänkytan samt iPad-hållare. Se mått och rekommendationer för optimal placering i vår installationsguide.

Ipaden placeras med fördel il närheten av tappkranen, men kan användas flexibelt eftersom den är uppkopplad trådlöst via Bluetooth.

Många undersökningar bekräftar att just frukosten är en viktig faktor vid val av hotell och blir därför också en viktig faktor för att få bra recensioner. Att flytta hotellet till ett annat läge är förstås mycket knepigare än att erbjuda gästerna en riktigt bra start på dagen. Med god juice!

Så snåla inte på juicen om du vill ha nöjda gäster, höga betyg och många bokningar!

Rengöring och felsökning

Innan du rengör juicemaskinen ska den vara avstängd och urkopplad. Fyll rengöringsdunken med hett vatten och anslut kranarna från rengöringsdunken till enheten. Placera därefter en kanna eller en hink vid utloppsröret innan rengöringsprocessen kan starta. För att starta rengöringen trycker du på tredje knappen från höger och samtidigt på den stora knappen i mitten. ”Clean” visas nu i displayen och rengöringsprocessen har startat. När rengöringen är klar stänger du kranarna från dunken och kopplar ur den från enheter. Därefter kan du ansluta juicekartongerna till enheten igen.